సెటైర్లు

హరితహారంపై విష ప్రచారం.

  హరితహారంపై విష ప్రచారం. హరిత హారం కోసం ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మొన్నటి వరకు వర్షాలే లేవు.. అందుకే మొక్కలు నాటలేదు. ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతుండటంతో మొక్కలు నాటనున్నారు. ప్రజాపక్షం పత్రిక [...]